Frid i sinnet - Om Sophie
Frid i sinnet - För ett sundare & lönsammare Sverige
Om Sophie Joelsson
 
Sophie Joelsson är grundare av Frid i Sinnet. Hon är beteendevetare med examen i företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har mer än 20 års erfarenhet av samtal och kommunikation. Detta omfattar såväl krishantering och strategisk rådgivning i kommunikation åt företagsledningar, generaldirektörer och andra beslutsfattare i samhället som samtalsterapi och coachning av privatpersoner.  

2009 omskolade Sophie sig till samtalsterapeut och coach. I början av milleniet var hon dessutom sjukskriven i tre år för utmattningsdepression, därav hennes intresse för att dela med sig av sina kunskaper inom psykisk hälsa och stresshantering.

2011 flyttade Sophie till Östergötland från Stockholm. Tack vare egna upplevelser
utbildning kan hon erbjuda tjänster där syftet är att möta de specifika behov som du eller ditt företag har. Hon har tystnadsplikt och jobbar kontinuerligt med att vidareutbilda sig.

Sophies bakgrund och erfarenheter/utbildningar på området är bland annat:

  • Universitetskurser i Beteendevetenskap, Förändringsledning, Hälsopedagogik, Konflikthantering, Arbetslivspsykologi och Arbetsledning. 
  • Att driva tre företag inom områdena: människa, natur och livsstil
  • Fil.kand i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet
  • "Naturens djupgående läkning", i regi av: Helhet, Energi och Balans
  • Processledare för Feedback Spelet, i regi av Eccom
  • Diplomerad Coach & Samtalsterapeut, i regi av LifeCap, en processinriktad och upplevelsebaserad utbildning. Teori varvades med praktik i grupp och enskilt. Utbildningen var indelad i teman ledarskap, relationer, mental/emotionell hälsa. De grundades 1994 och Life Cap är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001.2008 (certifikat 293) och genomgår årligen granskning av ett fristående och oberoende certifieringsföretag. Utbildningen motsvarar Steg 1.
  • 1999-2005 Gått i egenterapi, Psykosyntesterapi, för ökad medvetenhet.
  • 2003-2005, Sjukskriven för sk utmattningsdepression, artikel om mig i SvD
 
  
Sophie har såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet av psykisk ohälsa. Har även skrivit boken "Jotackbra".
 

Intervju med Sophie på sidan 14 i Östgötatidningen november 2011
 
 
 

 

Site Builder drivs av  Vistaprint