Frid i sinnet - Tjänster vi erbjuder
Frid i sinnet - För ett sundare & lönsammare Sverige
Tjänster vi erbjuder
 
Frid i Sinnet välkomnar såväl företag, organisationer som dig som privatperson.


Tjänster för företag: 
Frid i Sinnet har som specialitet att minska produktionsbortfall och därmed öka lönsamheten i företag och organisationer. Vår kompetens omfattar att se över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, det vill säga frågor som rör ledarskap, stresshantering och kommunikation.


 • CHR, tillsammans med Sturebadet Health AB
Frid i Sinnet kan nu erbjuda företag och organisationer CHR, som bygger på 30 års forskning och 47 000 svenska respondenter, med syfte att eliminera ohälsa och skapa ett välmående Sverige. Det är ett helt unikt verktyg och det enda i sitt slag. Läs mer på http://www.sturebadethealth.se


 • Hantera och kommunicera förändringar
Förvärv, generationsskiften och nedskärningar är exempel på förändringar som kan få värdefulla nyckelpersoner att lämna företaget. Står ert företag inför en utmaning som kräver såväl professionell kommunikation internt som gentemot omvärlden, t ex. leverantörer och kunder, som stöd till medarbetare? Jag erbjuder ett upplägg där jag coachar såväl ledningen som enskilda medarbetare igenom en förändringsprocess.    • Förbättrad laganda för ökad effektivitet 
Obalanser i arbetsgruppen skapar stress. Tryggare ledare skapar bättre stämning. Sophie är processledare och håller övningar i något som heter feedbackspelet. Detta bygger på att arbetslaget samlas och man sitter och ger varandra återkoppling på varandras styrkor, (och svagheter om man så vill). Syftet varierar, beroende på vilket behov som finns och hur väl deltagarna känner varandra, men kan t ex vara att bli bättre på att ge feed-back, upptäcka och utveckla sina dolda egenskaper eller bli mer medveten om sina starka och svaga sidor. En workshop tar 2-3 timmar och rekommenderat antal deltagare är 4-8 personer. 

 • Workshops och föreläsningar
För att förebygga och inspirera till en hälsosammare livsstil i syfte att minska den psykiska ohälsan och sjukdomar relaterade till stress. Teori varvas med praktiska övningar t ex, meditation, mindfulness och mental träning. Sophie håller bland annat en workshop på temat "Konsten att behålla semesterkänslan året runt".Spara pengar, satsa på förebyggande åtgärder:
Skulle du satsa 50 000 kronor om du visste att du sparar 500 000?
Förebyggande åtgärder är alltid billigare än långtidssjukskrivningar.


Forskning visar att en person som mår dåligt eller upplever att det finns arbetsmiljöproblem på jobbet är 30 – 40 procent mindre effektiv än kollegan som trivs. Per arbetad timme. I snitt blir det mellan 12 till 16 timmars produktionsbortfall i veckan. Per person. Har du råd att blunda för de "mjuka" problemen i din organisation? 


En person börjar ofta med att vara sjuknärvarande, det vill säga vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen för att så småningom bli mindre och mindre produktiv. Förebyggande åtgärder är alltid billigare än långtidssjukskrivningar.


Är du arbetsgivare? Här kan du räkna på vad sjukskrivningar kostar ditt företag


 
Tjänster för individer: 

Så här jobbar Frid i Sinnet:
 • Steg 1. Kartläggning/inventering genom samtal och/eller enkät, vem/vilka/var/vad är problem och behov?
 • Steg 2. Riskbedömning, vad är akilleshälen och vad behöver prioriteras?
 • Steg 3. Handlingsplan. Vilket stöd och vilka "verktyg" behövs? Hur når vi önskat mål? 
 • Steg 4. Uppföljning, hur används "verktygslådan" i praktiken?


 • Coachande samtal:
  När du har kört fast i något invant och bekvämt tankespår och behöver samtal som inspirerar och uppmuntrar dig att ta steg i en ny riktning, Coaching är, enkelt uttryckt, ett sätt att få hjälp att nå ett bestämt eller flera bestämda mål till exempel nytt jobb, förbättra en färdighet, hjälp att fatta beslut. Fokus ligger mer på här, nu och framtiden och på den yttre världen.

 • Terapeutiska samtal:
  Samtalsterapin är en hjälp att hitta mönster, bryta destruktiva vanor och begränsningar, en hjälp att nå sin fulla potential, att lära känna sig själv. I samtalsterapin ligger fokus på individens inre värld, barndom, uppväxt och levnadshistoria.

Jag kan t ex erbjuda vägledning och verktyg för att:
 • Förstärka förmågan att tänka positivt
 • Hitta glädje och inre frid
 • Väcka den vilda och otämjda potentialen inom Dig
 • Återanpassa Dig till arbetslivet, t ex om Du varit sjuk
 • Hantera stress
 • Prioritera och sätta gränser
 • Få mer tid över till det Du mår bra av
 • Förebygga utmattning, s.k. utbrändhet
 • Förbättra relationen till Dig själv och andra


Samtal, MI, mental träning, vägledd meditation och mindfulness är några av de verktyg jag gärna delar med mig av till dig för att du ska få just frid i sinnet. Vid behov utför jag även lugnande beröring och avslappnande övningar.

Jag har ett holistiskt kognitivt förhållningssätt, vilket dels innebär att jag arbetar utifrån antagandet att det finns ett samband mellan tankar, känslor och handlingar i nuet och upplevelser i det förflutna, dels att kropp, själ och psyke samverkar. 

 
 
 
Site Builder drivs av Vistaprint